Szállítási Feltételek
A kiszállítás az egyes termékeknél megjelölt módon illetve áron történik.
A megrendelt termékeket a 24H vagy a PDS futárszolgálattal közreműködésével, illetve budapesti kiszállítás esetén kollégánk által történik.
A termékek szállítási ideje függ a rendelkezésre állástól, raktárkészlettől. A szállítás részleteivel kapcsolatban minden esetben egyeztetünk az ügyféllel. A szállítással kapcsolatban lehetősége van egyeztetni a megadott elérhetőségek bármelyikén.

Szállítástól történő elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a kiszállítás minden esetben a megrendeléskor megadott házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Az esetleges beüzemelést a szolgáltatás nem tartalmazza, ha az külön arról külön egyeztetés nem történt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát még a futár jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni! A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei: Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni. A webáruház kizárólag sérülésmentes, bontatlan, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A webáruház követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az előbbiekben említett Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta. Köszönjük a vásárlást!